Med inspiration från Upplands skogar, Roms kullar och Budapest kaféer framför jag personliga sångprogram med en repertoar allt från svenska och utländska visor till klezmer och klassiskt. Uppsala är min hemvist där jag har växt upp och genom åren medverkat i olika musikaliska sammanhang.

Jag har studerat i Italien och rest runt i olika länder för att stilla min nyfikenhet och mitt intresse för språk, musik och människor.
   Jag har medverkat i flera av Uppsalas stora körer och spelar själv piano och gitarr. Under många år har jag på Skådebanan arbetat med att intressera människor för den levande kulturen i form av musik, teater och konst.
   Jag sjunger på ungerska, italienska, hebreiska, jiddisch, ladino, engelska och svenska och erbjuder program till skolor, arbetsplatser, föreningar, vårdinrättningar, personalfester och till bemärkelsedagar. Skämt, allvar, längtan, skratt och ömhet -sådan är min musik, ensam eller tillsammans med andra musiker. Individuella program kring olika teman kan utformas.

  

In English

Born in Sweden to a Jewish-Hungarian mother and a Swedish father, I grew up in a varied and rich musical environment. This multi-cultural, musical background has been further enriched by my travels to Hungary, Italy and Israel, partially in search for my own roots, but also performing.
    I have a Jewish repertoire which embracers both past and present, Sepharad and Ashkenaz, Diaspora and Israel. It guides you through Jewish history for the past centuries, from the traditional Sabbath song to the Spanish romances in Ladino (jewish - spanish) as well as the Klezmer music in Jiddish and the Horatune in Hebrew.
    A part of my Jewish repertoire has been compiled to my CD, Oi Mamme. I also have a broad repertoire of Swedish and Italian songs, from traditional folk songs to modern ballads and classical pieces.


Läs min artikel om Capri och San Michele

Katarina tilldelas Italiensk kulturutmärkelse

Antal besökare totalt sedan 2010-03-01:   Besökare online:
Webmaster och Copyright © 2007-> Per-Otto Sylwan