Just friends, Jazz och visor

Spårlista / Track list

                             1. Just friends
                             2. Skylark
                             3. Moonglow
                             4. Om igen
                             5. One note samba
                             6. Dansevise
                             7. I did´n´t know what time it was
                             8. Klockan är väl två
                             9. Om jag fick va´ med dig
                            10. Chanson d´Orphée
                            11. Kärleksvals
                            12. No more bues
                            13. Jag ligger på en äng
                            14. I thought about you
                            15. Nature boy
                            16. I fall in love to easily
                            17. Brother can you spare a dime
                            18. Med ögon känsliga för grönt
                            19. Min gröna visa

Katarina Hellgren, sång
Sjunger allt från judiska sånger och Klezmer, italienska
ballader, ungerska csardas till svenska visor jazz och
klassiskt. Älskar färgen grönt. Har skrivit text och musik till
"Min gröna visa". Tidigare utgiven CD, "Oi Mamme".

Leif Larsson, kontrabas
Är medmusikant till Arne Nehler i Jazzbröderna, Bacho Big Band och i kompet till vokalgruppen Åtta Ben. Spelar i klassisk stråksextett och i olika folkmusiksammanhang.

Arne Nehler, piano
Spelar gärna jazz, men har också en kyrkomusikalisk bakgrund, bl a som ackompanjatör till körmusik. Han sjunger i "Moonglow och har gjort de flesta av arrangemangen.

Anna Waern-Sperber, fiol
Har suttit i Uppsala universitets symfoniorkester, Akademiska kapellet och har även spelat folkmusik. Har gjort de svenska översättningarna till två av låtarna.

Lars-Erik Larsson, trummor
Är jazzdiggare och diskofil som helst spelar jazz.

Lyssna / Listen
Smakprov from samples from: Just Friends, Skylark, Chanson d´Orphée och Min gröna visa....
Smakprov / sample, Just friends.

Oi Mamme / Judiska sånger och klezmer

Oi Mamme heter min CD som jag tillägnar min mamma och mina judiska rötter. Min mamma, Marta Hellgren med flicknamnmet Klein, föddes i Budapest, Ungern och kom till Sverige med Röda korset från koncentrationsläger i Tyskland. Hon har lärt mig ungerska och judiska sånger och gett mig perspektiv på livet, ett liv fyllt av svåra minnen, men även fyllt av glädje och värme. Oi Mammae är en skiva med judiska sånger, på hebreiska, jiddisch, ladino, svenska och ungerska. Sångerna handlar om kärlek, längtan och svåra tider.


Vissa av sångerna hör samman med judiska högtider. Dessutom finns det Ungerska Medleyt bestående av (icke judiska) ungerska folksånger som också är en del av det kulturarv jag fått av min mamma.
Med denna skiva har jag förverkligat drömmen om att ge ett musikaliskt och sångligt uttryck för min delaktighet i den judiska traditionens kulturskatt.

In English Oi Mamme is the title of the CD which is dedicated to my mother and reflects my jewish roots. My mother Marta Hellgren, born Klein in Budapest, Hungary was brought from a concentration camp in Germany to Sweden in 1945 by the Red Cross. She has taught me Hungarian and Jewish songs, giving me her perspective on life that was full of memories but also of joy and warmth.

Oi Mamme is a CD with Jewish songs in Yiddish, Hebrew, Hungarian, Ladino and Swedish.The songs are about love longing and difficult times. A few songs are connected to Jewish holidays. The Hungarian Medley however is comprised of non Jewish Hungarian folksongs and is also a legacy from my mother.
The making of this CD fullfilled my desire to give a musical and vocal expression of my part in the cultural treasure which lies in the Jewish tradition.

How to order the CD The CD cost 20$ or 17 Euro. Postal costs not included. Please contact info@katarinahellgren.se for further information. Quantity discounts are available.

Beställa skiva Skivan kan beställas genom att sätta in 150 kr (inkl pack och porto) på Katarina Hellgrens bankgiro 5083-6709. Glöm inte att uppge namn och adress.

Lyssna / Listen
Oi Mamme (Yiddish).
Shir ahava (Hebrew).
Avre tu puerta (Ladino).
Szól a kakas már (Hungarian).
Litet lamm (Swedish).
Los bilbilicos (Ladino).
Hot a jid a weibele (Yiddish).
La serena (Ladino).